ล่องใต้ที่สงขลา “พลังพื้นที่”ต้านภัยโควิด-19

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า965 ช่วงสานพลังสร้างสุขภาวะ: ล่องใต้ที่สงขลา “พลังพื้นที่”ต้านภัยโควิด-19