"สานพลัง"ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : "สานพลัง"ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19