นำร่อง"มาตรการสังคม"60 ชุมชน กทม. ป้องกันโควิด-19

MCOT FM96.5 รายการบอกเล่า965 ช่วงสานพลังสร้างสุขภาวะ: นำร่อง"มาตรการสังคม"60ชุมชนกทม.ป้องกันโควิด-19