สถานการณ์COVID-19 ในประเทศไทย โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19: สถานการณ์COVID-19 ในประเทศไทย โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา