วัยรุ่นคือ Key Person โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 : วัยรุ่นคือ Key Person โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา