ทำเพราะใจให้เพราะรัก...เพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ