ระนองโมเดล...ถอดบทเรียนความสำเร็จการสู้ภัยโควิด-19 พร้อมรับมือระลอกใหม่