นาโพธิ์กลาง ธรรมนูญตำบลสู้โควิด19

คลิปวีดิโอบางส่วนของรายการมุมมองของเจิมศักดิ์ ออกอากาศเมื่อวันที่ 26 มี.ค.63 เนื้อหาได้พูดถึงเครื่องมือในการสู้ภัยโควิด-19 คือ ธรรมนูญสุขภาพ การสร้างกติกาการอยู่ร่วมกัน โดยชุมชนเป็นศูนย์กลางและมุ่งเน้นเรื่องการมีสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชนเป็นหลัก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ได้หนุนเสริม ให้หลายพื้นที่นำเครื่องมือดังกล่าว ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทในพื้นที่ของตนเอง

รับชมคลิปรายการเต็มได้ทาง https://www.facebook.com/BLUESKYChannel/videos/842926632841606 นาทีที่ 20 -27

ธรรมนูญตำบลสู้โควิด19 นาโพธิ์กลาง : รายการมุมมองของเจิมศักดิ์ ออกอากาศวันที่ 26 มี.ค.63