บทบาทของพื้นที่ แก้ไขปัญหาโควิด19

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วงสานพลังสร้างสุขภาวะ: บทบาทของพื้นที่การรับมือ แก้ไขปัญหาโควิด-19