บทบาทของวัดและพระสงฆ์ สู้ภัยโควิด 19

MCOT FM 96.5 รายการ บอกเล่า 965 ช่วง สานพลังสร้างสุขภาวะ : บทบาทของวัดและพระสงฆ์ สู้ภัยโควิด 19