กักตัวที่บ้าน

คุณร่วมสร้างเราร่วมเสริม 4 ข้อ สำหรับชุมชนในการสร้าง Community Isolation "การดูแลชุมชนโดยชุมชน"

เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน มีหลายชุมชนที่การกักตัวที่บ้านเป็นเรื่องของต่างคนต่างอยู่ในบ้านของตัวเอง ถึงแม้จะมีแนวทางในการให้คำแนะนำผู้ป่วยโควิด เมื่อต้องกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในกรณีระหว่างรอเข้ารับการรักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล หรือ ระหว่างรอครบกำหนด 14 วัน