สู้ภัยโควิด

สปสช. สรุปประเด็น ถาม-ตอบ

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ จากการถ่ายทอดสด Facebook Live วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง การใช้งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นอย่างไร เพื่อช่วยต้านภัย "โควิด19" อย่างมีประสิทธิภาพ