รวมพลังภาคี

เปิดรับสมัครงาน สำหรับผู้ที่ต้องการหางานทำ หรือกำลังว่างงาน

เปิดโอกาสในการรับสมัครผู้ที่มีความประสงค์ต้องการหางานทำในช่วงสถานการณ์โรคโควิด-19 โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำโครงการจ้างลูกจ้างเหมาบริการผู้ช่วยเหลือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในเขตท้องที่ “1 คน 1 ตำบล ร่วมใจต้านภัยโควิด–19” จำนวน 7,255 อัตรา ทั่วประเทศ

สปสช. สรุปประเด็น ถาม-ตอบ

สรุปประเด็น ถาม-ตอบ จากการถ่ายทอดสด Facebook Live วันที่ 20 เมษายน 2563 เรื่อง การใช้งบกองทุนสุขภาพท้องถิ่นอย่างไร เพื่อช่วยต้านภัย "โควิด19" อย่างมีประสิทธิภาพ