อุบลราชธานี

“ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข”

“ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข”

ชาวอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ความกล้า ก้าวข้ามความกลัวและลงมือทำ โดยใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองหนุนจนเกิดธรรมนูญสุขภาพอำเภอ สานพลังเป็นเนื้อเดียวกัน ขยายดอกผล มุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ คือ เขื่องในเมืองแห่งความสุข

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

ชาวตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แรงหนุนจาก กขป. เขต 10 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกาศขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลช่องเม็ก ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19 การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

คนเดชอุดมไม่ทิ้งกัน เกื้อกูลผู้ได้รับผลกระทบ ฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี สานพลังทุกตำบล จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบล ว่าด้วย การป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และมองไกลไปสู่การฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพราะคนอุบลฯ ไม่ทิ้งกัน

ม่วงสามสิบ นำ หนุน เชื่อม 14 ตำบล พิชิตโควิดทั้งอำเภอ

ชาวอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังแกนนำ แกนหนุน และแกนเชื่อม ให้ 14 ตำบล จัดทำและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลสู้ภัยโควิด-19 เคลื่อนไปทั้งขบวนอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ทำได้จริง เพราะพร้อมทั้งคน เงินและใจของทั้งอำเภอ

พิบูลมังสาหาร พชอ. จับมือ 6 ทหารเสือ รวมพลังสู้โควิด 19

อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังคนหนุน คนรู้ และคนทำ โดยพชอ. ชวน 6 ทหารเสือ ร่วมกันสร้างธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาโรคโคโรนา 2019 (โควิด 19)ของ อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน พร้อมเคลื่อนกันทั้งอำเภอ

ชาวโขงเจียม ตกลงกันทั้งอำเภอเพื่อจัดการเธอ....โควิด 19...คนเดียว

3 เคล็ดลับความสำเร็จในการรับมือ สู้ภัยโควิด 19 ของชุมชน คนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ศึกครั้งนี้ เราจะรอดไปพร้อมกันทั้งอำเภอ

ธรรมนูญตำบลนาโพธิ์กลาง จุดประกายรวมพลังสู้ภัยโควิด 19 พื้นที่เขต 10

ตำบลนาโพธิ์กลาง อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ประกาศธรรมนูญสุขภาพฉบับแรกของจังหวัดที่เป็นกติกาหรือข้อตกลงร่วมของชุมชนเพื่อสู้ภัยโควิด 19 เป็นการเฉพาะ ธรรมนูญสุขภาพตำบลนาโพธิ์กลางมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมตั้งแต่การยกร่าง เพื่อให้คนในชุมชนยอมรับเป็นกติกาและนำไปใช้ปฏิบัติโดยทันที อีกทั้งยังจุดประกายให้เกิดแนวคิดขยายงานไปสู่ตำบล อำเภอ และจังหวัดในพื้นที่เขต 10