บรรพตพิสัย

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชาวตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวมพลังทั้งตำบล จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลหนองกรด ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หนุนชาวบ้านหนองกรดการ์ดไม่ตก และยังดูแลปากท้องพี่น้องหลังภัยโควิด-19

“ชุมชนคนปากน้ำโพ สู้ภัยโควิด19”

ที่เมืองปากน้ำโพ มีชุมชน 7 ตำบล ใน 6 อำเภอ ได้บูรณาการทุนของชุมชน ทั้งการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชน เชื่อมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนตื่นรู้สู้โควิด 19 ไปด้วยกันอย่างมีพลัง และยังจะเป็นเครื่องมือสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในอนาคตด้วย