สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สมัชชาสุขภาพชัยภูมิ วางแผนเชิงรุก! ‘พาลูกหลานไปโรงเรียนอย่างไร ปลอดภัยจากโควิด-19’

สมัชชาสุขภาพจังหวัดชัยภูมิเตรียมสนับสนุนองค์ความรู้และจัดเวทีผ่านกลไกการมีส่วนร่วมของสมัชชาสุขภาพฯ เชิญทุกฝ่ายร่วมสร้างมาตรการ ‘พาลูกหลานไปโรงเรียนอย่างไร ปลอดภัยจากโควิด-19’ หารูปแบบและแนวทางที่เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียน วางเป้าเริ่มนำร่อง 4-5 แห่ง

ธรรมนูญเขาไม้แก้ว ช่วยให้กินอิ่มนอนอุ่น ท่ามกลางวิกฤตโควิด-19

ตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี เผชิญกับวิกฤตการณ์รอบด้านมาเนิ่นนาน แต่สู้ไม่ถอย คิดแก้ไขปัญหา ลดความขัดแย้ง จนพบทางออกด้วยการร่วมมือร่วมใจประยุกต์ใช้ธรรมนูญสุขภาพ
ช่วยขับเคลื่อนจนก้าวพ้นวิกฤติต่าง ๆ มาได้ตลอด 6 ปี แม้ภัยโควิด-19 มา คนเขาไม้แก้วก็ยังกินอิ่มนอนอุ่น

สุราษฎร์ธานี ใช้กลยุทธ์ 3 มี 3 ระยะ สู้โควิด-19

สมัชชาสุขภาพจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมพลังทุกภาคส่วนกำหนดเป้าหมายร่วม สร้างพื้นที่ปลอดโรคและอาหารบริโภคปลอดภัย ผ่าน “ข้อตกลงร่วมรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติ สู้ภัยโควิด -19”
ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์ “3 มี 3 ระยะ” ไร้โควิด-19 ทั้งจังหวัด