ลพบุรี

วิถีไทยเบิ้ง ณ บ้านโคกสลุง สร้างสุขกลางวิกฤติโควิด-19

วิถีไทยเบิ้ง ณ บ้านโคกสลุง สร้างสุขกลางวิกฤติโควิด-19

ชาวไทยเบิ้ง ตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ร่วมมือร่วมใจ ร่วมสร้างความสุขท่ามกลางวิกฤติโควิด-19 ด้วยวิถีวัฒนธรรมที่เรียบง่าย ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อรักษาคุณภาพชีวิตที่ดีของคนในชุมชน ให้กินอิ่ม นอนหลับ และปลอดภัย

บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ของชาวโก่งธนู

คนตำบลโก่งธนู อำเภอเมืองลพบุรี น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ต่อยอดรูปธรรมการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็ง เตรียมพร้อมความมั่นคงทางอาหารในสถานการณ์โรคระบาด ปรับจาก “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” สู่ “บ้านนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน” อิ่มท้องพร้อมอิ่มใจ ไร้โควิด-19 ทั้งตำบล