ชาวโขงเจียม ตกลงกันทั้งอำเภอเพื่อจัดการเธอ....โควิด 19...คนเดียว

ชาวโขงเจียม ตกลงกันทั้งอำเภอเพื่อจัดการเธอ....โควิด 19...คนเดียว

3 เคล็ดลับความสำเร็จในการรับมือ สู้ภัยโควิด 19 ของชุมชน คนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ศึกครั้งนี้ เราจะรอดไปพร้อมกันทั้งอำเภอ

   สวัสดีครับเพื่อนพี่น้องชาวชุมชนเข้มแข็ง ฉบับนี้สุชนขอพาทุกท่านกลับไปเยี่ยมเยือนอำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานีกันอีกสักครั้ง หลังจากเคยพาไปตำบลนาโพธิ์กลาง ที่มีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพ
เพื่อสู้ภัยโควิด 19 เป็นฉบับแรกของจังหวัด จากนั้นมาชาวโขงเจียม เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี และเพื่อนภาคีที่เกี่ยวข้องยังคงขับเคลื่อนเรื่องนี้กันต่อเนื่องนะครับ เขาตกลงที่จะใช้มาตรการทางสังคมในการต่อสู้กับโควิด 19 กันอย่างคึกคัก จนถึงขณะนี้ อำเภอโขงเจียมมีการประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพเพื่อสู้ภัยโควิด 19 ไปแล้วถึง 5 ตำบล โดยจะปิดท้ายความครบถ้วนด้วย อบต.โขงเจียมที่กำลังจะประกาศธรรมนูญสุขภาพในเร็ว ๆ นี้ครับ

 
   ผมได้พูดคุยกับ พี่อุทัย นิปัจการสุนทร สาธารณสุขอำเภอโขงเจียม เลียบคียงถามถึงกลเม็ดเคล็ดลับในการรับมือกับโรคโควิด 19 ของอำเภอโขงเจียม ได้คำตอบที่น่าสนใจมา 3 ประการครับ
 
   ประการแรก ทีมอำเภอโขงเจียมจับมือกับทีมระดับจังหวัดเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล ความรู้ สร้างขวัญและกำลังใจ เพราะการสู้รบจำเป็นต้องมีกุนซือที่ดี อีกทั้งมีขวัญและกำลังใจที่เต็มเปี่ยม ทีมงานอำเภอโขงเจียมจึงร่วมกับทีมหนุนเสริมระดับจังหวัด ที่นำโดย วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และทีมสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี โดย นายแพทย์นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต(กขป.) เขตพื้นที่ 10 ช่วยเป็นพี่เลี้ยง ร่วมกันจัดเวทีพัฒนาธรรมนูญสุขภาพระดับตำบล และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากส่วนกลางโดยเฉพาะมาตรการป้องกันต่าง ๆ
เป็นการเติมเต็มขวัญกำลังใจและความมั่นใจในการทำงานซึ่งกันและกัน

 
   ประการที่สอง จัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลโดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับบริบทของตำบลนั้นๆ ยกตัวอย่าง ตำบลนาโพธิ์กลางที่มีพื้นที่ป่าชุมชน หนองน้ำชุมชน จึงระบุในมาตรการป้องกันโควิด 19 ของธรรมนูญสุขภาพตำบลนี้ว่า ห้ามคนนอกชุมชนเข้ามาหากินในป่าชุมชนหรือหนองน้ำชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคจากภายนอก หรือหากมีรถเร่ขายของจากภายนอกเข้ามาจะต้องขออนุญาตก่อนซึ่งแตกต่างจากตำบลในเขตเทศบาลที่มีความเป็นเมือง มีตลาดนัดและร้านอาหาร มาตรการป้องกันโควิด 19 ของธรรมนูญสุขภาพก็จะระบุว่า ต้องให้ความสำคัญกับการจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง มีอ่างล้างมือ มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หรือถ้าร้านไหน ตลาดไหนไม่สามารถทำตามมาตรการนี้ได้ก็ขอให้ขายในลักษณะใส่ห่อกลับบ้านเท่านั้น

 
   ประการที่สาม ใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลช่วยเสริมการทำงานของสาธารณสุขอำเภอโขงเจียมเพราะธรรมนูญสุขภาพคือข้อตกลง คือสัญญาใจของคนในชุมชน ที่เกิดจากการคิดกันเอง ทำกันเอง ตกลงกันเองภายในหมู่บ้าน ภายในชุมชน ดังนั้นเมื่อมีใครละเมิดข้อตกลงที่ตกลงกันไว้ ชุมชนจึงมีความชอบธรรม
ที่จะเตือนกันเองได้ เช่น หากมีใครไม่สวมหน้ากากอนามัยเมื่อออกจากบ้าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือคนในหมู่บ้านก็จะเตือนกันได้ โดยไม่ทะเลาะหรือขัดใจกัน เพราะว่าทุกคนยอมรับว่าได้ตกลงกันไว้เช่นนั้นแล้ว เมื่อชุมชนหน่วยย่อยของอำเภอมีความตระหนักและช่วยกันระวังมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
จึงสะท้อนกลับไปยังภาพของอำเภอว่าร่วมแรงร่วมใจกันป้องกัน ช่วยกันดูแล การแพร่ระบาดย่อมเกิดขึ้น
ได้ยาก

 
   เป็นเคล็ดลับความสำเร็จที่สำคัญของการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพสู้ภัยโควิด 19 ของชุมชนคนโขงเจียมที่ตกลงกันทั้งอำเภอ เพื่อจัดการเธอ...โควิด 19... คนเดียว แบบไร้รอยต่อจริง ๆ เลยครับ

 
   พื้นที่ไหนสนใจนำกลเม็ดเหล่านี้ไปปรับใช้ก็ไม่ว่ากันนะครับ เพราะศึกครั้งนี้ เราจะไม่รอดเฉพาะอำเภอเดียว แต่เราจะต้องรอดไปด้วยกันทั้งจังหวัด ประเทศ และสังคมโลกเลยครับ

 
   พบกันใหม่ฉบับหน้าครับผม