“ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯสู้โควิด-19”

“ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯสู้โควิด-19”

คนหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ต่อยอดขยายผลจากธรรมนูญสุขภาพตำบลที่มี สร้าง 3 มาตรการสำคัญสู้ภัยโควิด-19 ทั้งเฝ้าระวัง ป้องกัน และจัดการข่าวลือ พร้อมเตรียมการฟื้นฟูหลังสิ้นสุดการแพร่ระบาดของโรค เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีสู่หนองพลวงอุดมสุข

   สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนคนเข้มแข็งครับ เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด 19 ฉบับนี้ “สุชน” จะพาไปเมืองย่าโม โคราชครับ ไปเยี่ยมพี่น้องชุมชนตำบลหนองพลวง อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งที่นี่ประกาศใช้ “ธรรมนูญสุขภาพตำบลหนองพลวงอุดมสุข”มาตั้งแต่ปี 2562 โดยมีบันทึกคำกล่าวของ นายอุดมเดช วรสีหะ นายก อบต.หนองพลวง ไว้ด้วยว่า “ธรรมนูญฯ จะเป็นเข็มทิศแห่งความสำเร็จที่จะพาชาวตำบลหนองพลวงสู่การพัฒนาและมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ บ้านน่าอยู่ ชุมชนน่ามอง หนองพลวงอุดมสุข”
 
   เมื่อเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คนหนองพลวงจึงไม่ตื่นตกใจนัก เพราะในธรรมนูญฯ มีตัวบทที่สามารถนำมาปรับใช้กรณีมีการแพร่ระบาดของโรคไว้แล้ว ในหมวดที่ 2 ว่าด้วยเรื่องสังคมดี มีส่วนร่วม รักษาสามัคคี กติกาสังคม พี่น้องในชุมชนจึงเตรียมกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID–19) เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรค พร้อมรับมือและสร้างความปลอดภัยให้กับพี่น้องในพื้นที่
 
   พี่สุนทร โสภณอัมพรเสนีย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านบุ เล่าให้ผมฟังว่าคนหนองพลวงเตรียมตัวรับมือกับโรคโควิด-19 มาก่อนที่จะมีการระบาดไปทั่วประเทศเสียอีก เพราะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ได้มีการนำร่างของผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 กลับมาจากประเทศเกาหลีเข้ามาตำบล เหตุการณ์นี้ ทำให้ชาวบ้านเริ่มวิตกกังวล หวาดกลัว พร้อมกับมีข่าวลือต่าง ๆ แพร่สะพัดอย่างรวดเร็ว
 
   นายกฯ อุดมเดช พี่สุนทร และแกนนำธรรมนูญฯ แกนนำชุมชน ปลัด อบต. ครู ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการเกษียณ จึงรีบเรียกระดมพลปรึกษาหารือและเตรียมการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน ทุกคนเห็นตรงกันว่า ความรู้มีความสำคัญอย่างยิ่งในสถานการณ์นี้ จึงเร่งรวบรวมข้อมูลและจัดทำ 3 มาตรการสำคัญ คือ 1. การคัดกรองและเฝ้าระวัง 2. มาตรการในการจัดงานต่าง ๆ ในพื้นที่ทั้ง งานบวช งานแต่งงาน งานศพ และ 3. การจัดการข่าวลือ
 
   มาตรการจัดการเรื่องข่าวลือเป็นเรื่องใหญ่เพราะข่าวลือ ข่าวลวงสร้างความแตกตื่นเสียขวัญและยังอาจทำลายความสัมพันธ์ในชุมชนด้วย จึงมีการหารือเพื่อหาทางจัดการเรื่องนี้กันหลายครั้ง จนในที่สุดชาวตำบลหนองพลวงตกลงกันว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบการพูดของตัวเอง โดยกรรมการหมู่บ้าน และ
อสม. จะทำหน้าที่บันทึกข่าวลือว่ามาจากใคร ที่ไหน เมื่อไหร่ และกำหนดมาตรการทางสังคมจากเบาไปหาหนัก เริ่มตั้งแต่ด่านครอบครัว ต้องควบคุมกันภายในบ้าน ด่านชุมชน ควบคุมกันเองโดยคนในชุมชน จนมาถึงด่านตำรวจ ที่ควบคุมโดยใช้มาตรการทางกฎหมาย ด้วยมาตรการและข้อตกลงของชุมชนนี้สามารถสกัดกั้นข่าวลือได้ชะงัดจริง ๆ ครับ

 
   ส่วนการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคทั้งช่วงก่อน ระหว่างและหลังนั้นได้รับความร่วมมืออย่างแข็งขันจากทั้ง รพ.สต. อบต. และยังเชื่อมกับกองทุนสุขภาพตำบล สนับสนุนให้การปฏิบัติตามมาตรการเกิดผลเป็นรูปธรรมด้วย ทำให้ชาวหนองพลวงผ่านพ้นสถานการณ์โรคระบาดไปได้อย่างดี และยังช่วยเหลือดูแลกันเองในตำบล โดยการสนับสนุนจากภาคเอกชนและภาคประชาชน ชุมชนได้จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันโรคและถุงยังชีพแจกจ่ายไปยังกลุ่มคนที่ต้องการอย่างเพียงพอ
 
   ขณะนี้ ชาวตำบลหนองพลวงขอไปต่อ...ไม่รอแล้วนะครับ โดยชุมชนได้เริ่มแผนเตรียมการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตหลังโควิด-19 กันแล้วครับ โดยมีมาตรการของรัฐผ่านมาทางอำเภอ ทั้งการส่งเสริมอาชีพและการปลูกผักกินเองภายในชุมชน
 
   ชุมชนเข้มแข็งอย่างนี้ อนาคตหนองพลวงอุดมสุขคงสำเร็จได้ในเร็ววัน สวัสดีครับ