แนวทางปฏิบัติ พลังพลเมืองตื่นรู้ฯ ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

แนวทางปฏิบัติ พลังพลเมืองตื่นรู้ฯ ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

แนวทางปฏิบัติ พลังพลเมืองตื่นรู้ฯ ระยะฟื้นฟูคุณภาพชีวิต

สถานการณ์โรคโควิด 19 ดีขึ้นโดยลำดับ และ รัฐบาลได้ประกาศการผ่อนคลายมาตรการการรักษาระยะห่างทางสังคมลง ทำให้ห้างร้านต่างๆเริ่มกลับมาเปิดกิจการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดและประชาชนเริ่มออกมามีกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น อย่างไรก็ดีรัฐบาลยังขอให้ประชาชนปฎิบัติตามข้อชี้แนะของการะทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เนื่องจากสถานการณ์ต่างๆทั้นในต่างประเทศและในประเทศยังน่าเป็นห่วงว่าอาจเกิดการระบาดซ้ำอีกได้หากประชาชนละเลยการปฎิบัจติตนให้ถูกต้อง ซึ่งผลสำราจของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า คนไทยเริ่มการ์ดตกลงหลังเริ่มผ่อนปรน

ในช่วงที่ผ่านมาการปิดกิจการต่างๆทำให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนในทุกด้านทั่วประเทศ นักเศรษฐศาสตร์ได้วิเคราะห์ว่า ผลกระทบทางลบจากการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด 19 นี้จะตกกับครอบครัวผู้ที่มีความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจเป็นหลัก โดยเฉพาะคนยากคนจนที่ต้องทำงานหาเลี้ยงขีพเป็นวันๆ ซึ่งคนเหล่านี้จะต้องตกงาน สูญเสียรายได้ ซ้ำร้าย คนยากจนเหล่านี้ยังไม่สามารถเข้าถึงบริการทางด้านสาธารณสุขได้เท่ากับคนที่มีฐานะ ทั้งการหาซื้อหน้ากากอนามัย การหาซื้อเจลล้างมือ รวมไปถึงแม้กระทั่งการเข้าถึงบริการของการตรวจโรค และอาจจะส่งผลต่อการเสียชีวิตตามมาได้

อ่านรายละเอียดทั้งหมดที่ File PDF ที่ด้านล่าง