“ข้อตกลงร่วมชุมชนเกาะกลาง เราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน”

“ข้อตกลงร่วมชุมชนเกาะกลาง เราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน”

ชุมชนตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ได้นำกระบวนการของธรรมนูญสุขภาพ โดยเชิญชวนทุกภาคส่วนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อตกลงร่วมเครือข่ายมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ "สานพลังเครือข่ายมัสยิดดารุ้ลมุตตากีนต้านภัยโควิด-19" และนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาโรคโควิด 19 ของชุมชน เพราะเราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน

สวัสดีใหม่ไทยเพื่อนพี่น้องชุมชนคนเข็มแข็งทุกท่านครับ ผม “นายสุชน” ขออาสามาทำหน้าที่เล่าเรื่องดีดีจากเรื่องจริงของชุมชนที่ดำเนินการเพื่อป้องกันและจัดการปัญหา ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค โควิด 19 กันนะครับ เพราะไม่เพียงเราต้องใช้การจัดการทางการแพทย์มาดูแลรักษา แต่ผมเชื่อว่า “พลังชุมชน” ที่พี่น้องประชาชนร่วมแรงแข็งขันลงมือปฏิบัติการสู้ภัยโควิด19 กันเต็มบ้านเต็มเมืองจะช่วยให้พวกเราผ่านพ้นวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับ เพื่อนๆคงทราบดีว่าขณะนี้ 12 องค์กรภาคีทั้งด้านสุขภาพและสังคมได้จับมือกันเร่งสนับสนุนการ “รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติกู้ภัยโควิด19” มาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 แล้ว แม้บางครั้งพวกเราจะไม่สามารถไปเยี่ยมเยือนถามข่าวกันถึงพื้นที่ เพราะคุณหมอขอให้ทุกคน “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” แต่พวกเราก็ไม่เคยขาดการติดต่อกับเพื่อนพ้องน้องพี่ในพื้นที่เลยนะครับ ไม่ได้พบหน้ากัน แต่ก็มีช่องทางติดต่อพูดคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารยุคสังคมออนไลน์กันอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ตั้งแต่นี้ต่อไป “นายสุชน”จะมารายงานข่าวคราวความเคลื่อนไหวที่สะท้อนพลังของชุมชนในการจัดการโรคโควิด19 เพราะคนทำดีย่อมมีแต่ต้องเชียร์ เป็นกำลังใจให้กันและเพื่อนๆยังสามารถประยุกต์รูปแบบการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปใช้ประโยชน์ด้วยครับ
ฉบับปฐมฤกษ์ ที่ขอเอาฤกษ์เอาชัยเปิดตัวในวันสงกรานต์ ปีใหม่แบบไทย ๆ โดย “สุชน” ขอลงใต้ไปหาพี่น้องมุสลิมที่ชุมชนบ้านเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ ซึ่งผมไปแอบสืบมาได้ความว่า ชาวบ้านที่นั่นใช้ข้อตกลงร่วมของชุมชนมาช่วยแก้ไขปัญหาเร่งด่วนนี้ เนื่องจากพบมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 ในชุมชนเกาะกลาง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของมัสยิดดารุ้ลมุตตากีนเกาะกลาง พี่ทวีชัย อ่อนนวน แกนนำสมัชชาสุขภาพจังหวัดกระบี่ จึงได้เริ่ม
ไปพูดคุยเชิญชวนให้คณะกรรมการมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน หมู่ที่ 6 บ้านนาทุ่งกลาง ผอ. รพสต. ผู้แทนสถานศึกษา
ในพื้นที่ ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ตัวแทนกรรมการมุสลิมะห์ ซึ่งก็คือกลุ่มสตรีในชุมชนนั่นเอง และพี่น้องมุสลิม คิด คุย และท้ายสุดได้ตกลงร่วมกันว่าควรจะทำข้อตกลงของชุมชนเพื่อเป็นกติกากลางใช้ปฏิบัติการควบคุม ป้องกันโรค
ในชุมชนต่อไป
สำหรับกระบวนการจัดทำข้อตกลงร่วมของชุมชนนั้น พี่ทวีชัย เล่าให้ฟังว่า ได้ใช้กระบวนการธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ เป็นเส้นทางเดินโดยมีการหารือกันว่า ประชาชน ชุมชนและหน่วยงาน ทุกฝ่ายควรมีหน้าที่อะไรกันบ้างที่จะสามารถช่วยกันลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ได้ คุยกันไปมาภายในสัปดาห์เดียวก็เริ่มการยกร่างข้อตกลงร่วม และได้นำไปหารือใหญ่กับชุมชนอีกครั้งในช่วงการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด และเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ชุมชนจึงร่วมกันประกาศ ข้อตกลงร่วมเครือข่ายมัสยิดดารุ้ลมุตตากีน หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ "สานพลังเครือข่ายมัสยิดดารุ้ลมุตตากีนต้านภัยโควิด 19"
แต่ไม่เพียงได้ข้อตกลงร่วมในแผ่นกระดาษเท่านั้นนะครับ แกนนำชุมชนทุกฝ่ายยังให้ความสำคัญกับการประกาศข้อตกลงร่วมนี้ให้ชาวบ้านได้รับรู้และให้ถือปฏิบัติ โดยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านทั้งรถประกาศ เสียงตามสาย รวมถึงโต๊ะอีหม่ามได้อ่านทวนให้พี่น้องมุสลิมที่ไปละหมาดในทุกวันศุกร์ได้ฟังอีกด้วย และช่วยเน้นย้ำให้ทุกคนร่วมกันนำไปปฏิบัติ เพราะชาวเกาะกลางได้ให้คำมั่นร่วมกันแล้วว่า “เราจะผ่านบททดสอบนี้ไปด้วยกัน”
สาระสำคัญในข้อตกลงร่วมต้านภัยโควิด19 ฉบับนี้ เป็นแนวปฏิบัติที่ไม่เพียงสอดรับกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่ยังให้ความสำคัญกับการปรับให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนเกาะกลางซึ่งส่วนใหญ่เป็นพี่น้องมุสลิม เช่น ต้องทำความสะอาดร่างกายก่อนละหมาดโดยต้องใช้สบู่ฆ่าเชื้อ และเพิ่มมาตรการล้างมือ 7 ขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุข เน้นการให้ความรู้ สื่อสารประชาสัมพันธ์ และรณรงค์เชิงรุกแก่ประชาชนในพื้นที่ จัดทำรายงานกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเฝ้าระวังโควิด 19 ในพื้นที่ อบรมให้ความรู้แก่ประชาชนเรื่องการทำและใช้หน้ากากอนามัย รวมถึงระบุให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมในกรณีต้องการใช้พื้นที่กรณีฉุกเฉินด้วย จนต่อมาได้มีการประกาศให้งดการละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิด ให้ละหมาดดุห์รี่ที่บ้านแทนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และยังหยุดบรรยายศาสนธรรมเพื่อลดการระบาดและป้องกันพ่อแม่พี่น้องให้ปลอดภัยด้วย
“สุชน” ขอเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องมุสลิมบ้านเกาะกลางนะครับ ได้ข่าวว่ามีหลายพื้นที่สนใจข้อตกลงร่วมนี้ และอยากขอตัวอย่างไปปรับใช้ในพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ ผมจึงนำข้อตกลงร่วมมาให้พี่น้องที่สนใจได้ลองศึกษาเพิ่มเติมกันครับ
พบกันฉบับหน้าในวันพุธนะครับ
มาติดตามกันว่า “สุชน” จะชวนไปเรียนรู้พลังชุมชนกันที่ไหน
สวัสดีปีใหม่ไทย ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะครับ