“ธรรมนูญประชาชนคนหนองหิน...จัดการโควิด 19”

“ธรรมนูญประชาชนคนหนองหิน...จัดการโควิด 19”

ชาวบ้านตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ใช้กลไกสำนักธรรมนูญประชาชน
คนตำบลหนองหิน ที่มีความเข้มแข็งอยู่แล้ว มาเป็นกลไกกลางดึงพลังความร่วมมือของพี่น้องคนหนองหิน
ให้รวมพลังกันจัดทำ ประกาศสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน ฉบับที่ 1/2563 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า 2019 (โควิด 19) เพื่อจัดการสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของชุมชน

สวัสดีเพื่อนพี่น้องชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่านครับ หลังจากเปิดตัวฉบับปฐมฤกษ์ พาล่องใต้ไปกระบี่กันมาแล้ว ฉบับที่ 2 นี้ “สุชน” ขอพาทุกท่านไปเบิ่งพี่น้องทางอีสานบ้านเฮากันบ้างนะครับ
ผมขอพาไปที่ชุมชนตำบลหนองหิน อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด ว่าพี่น้องเฮาที่นั่นร่วมมือร่วมใจและลงมือปฏิบัติการสู้กับโควิด 19 กันอย่างไรบ้างเด้อ?
“สุชน” เชื่อแน่ว่าหลาย ๆ คนคงเคยได้ยินชื่อเสียงของตำบลหนองหินมาก่อน เพราะชุมชนที่นี่เข้มแข็งมากครับ ได้ร่วมกันเปลี่ยนชุมชน ที่เคยหนักอกหนักใจกับปัญหาเรื่องของอบายมุขและความรุนแรงภายในชุมชน มีหมอลำทีไรวัยรุ่นตีกันทุกที เดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นชุมชนแห่งความสุข ด้วยปฏิบัติการชุมชน ลุก (ขึ้นจัดการ) ปลุก (ให้ปัญญาตื่น) เปลี่ยน (เปลี่ยนแปลงบ้านเฮาให้ดีขึ้น) โดยการจัดทำธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2555 เป็นกติกาชุมชนที่ทุกคนต้องปฏิบัติและรับผิดชอบจนสำเร็จมาแล้วนะครับ
มาครั้งนี้ เมื่อพี่น้องไทยกำลังประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด 19 กันเกือบทั่วประเทศ พี่น้องชุมชนหนองหินซึ่งประจักษ์แจ้งถึงประโยชน์ของธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ดี จึงได้นำกระบวนการธรรมนูญสุขภาพ มาเป็นตัวช่วยในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 อีกครั้ง
ผมไปสอดส่องในพื้นที่พบ 2 แกนนำชุมชน คือ พี่เพ็ญศรี สุดชา ผอ.รพ.สต.หนองหิน และคุณสัมฤทธิ์ วงจำปา นายกเทศมนตรีหนองหินและเป็นประธานกรรมการศูนย์ป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด 19) เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญ ที่มีประสบการณ์กับการทำงานชุมชนและจัดทำธรรมนูญสุขภาพพื้นที่ฉบับแรกมาแล้ว ครั้งนี้พี่ ๆ ทั้งสองจึงใช้ “สำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน” ที่เป็นกลไกชุมชนที่มีและเข้มแข็งอยู่แล้ว มาเป็นกลไกกลางดึงพลังความร่วมมือของพี่น้องคนหนองหินให้มาหารือกันและร่วมกันออก ประกาศสำนักธรรมนูญประชาชนคนตำบลหนองหิน ฉบับที่ 2/2563 เรื่องมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคไรน่า 2019 (โควิด 19) ไปเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563
แล้วเนื้อหาสาระที่พี่น้องหนองหินตกลงร่วมกัน มีอะไรบ้าง เราไปเบิ่งกันเลยครับ
ประกาศฯ ฉบับนี้ของตำบลหนองหินมีสาระสำคัญ 10 ข้อ ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่สอดรับกับมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐ แต่ปรับให้เหมาะสมกับชุมชนหนองหิน เช่น คนหนองหินต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน ล้างมือบ่อย ๆ ให้สะอาด มีระยะห่างกับบุคคลอื่นในระยะ 2 เมตร บุคคลที่มีความเสี่ยงต้องกักตัว 14 วัน จัดให้มีการตั้งด่านชุมชน เพื่อเฝ้าระวังการเข้า-ออกพื้นที่ ต้องปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน เป็นต้น
นอกจากนี้ พี่สัมฤทธิ์ และพี่เพ็ญศรี ยังทำหน้าที่เป็นผู้อ่านประกาศฯ ของตำบลหนองหิน และให้ความรู้ในเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19 บันทึกเสียงแล้วนำไปเปิดผ่านหอกระจายข่าวและรถประชาสัมพันธ์รอบตำบล ทั้งเช้าและเย็นเลยทีเดียว เทปเสียงนี้มีเนื้อหาสาระเข้าใจง่ายมาก และเสียงของพี่ ๆ ทั้งสองคน ก็ช่างน่าฟังยิ่งนัก “สุชน” เลยไม่สงสัยว่า ทำไมชาวหนองหินจึงมีความเข้าใจและร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดี
นับเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีดีของชุมชนที่ “สุชน” เก็บมาเล่าเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในช่วงนี้ที่เราต้องรวมพลังกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้ผ่านสถานการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันนะครับ
และพบกันใหม่ ฉบับหน้าในวันศุกร์นะครับ สวัสดีครับ