ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา เมื่อความปลอดภัยประชาชนสำคัญที่สุด

ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา เมื่อความปลอดภัยประชาชนสำคัญที่สุด

ชุมชนตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ใช้ฐานทุนจากธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญฯ
มารวมพลังร่วมกันคิดร่วมกันทำจนได้ธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา เป็นมาตรการทางสังคมเพื่อป้องกันให้ชุมชนรอดพ้นจากวิกฤติสถานการณ์โควิด 19 เพราะความปลอดภัยของประชาชนสำคัญที่สุด

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด 19 ฉบับที่ 5 “สุชน” ขอพากลับมาเยี่ยมยามพี่น้องชาวอีสานบ้านเฮากันอีกสักรอบนะครับ ครั้งนี้จะพาไปพ้อกับตำบลสร้างนกทา อำเภอเมืองอำนาจเจริญ
จังหวัดนี้มีธรรมนูญสุขภาพระดับจังหวัด คือ ธรรมนูญประชาชนคนอำนาจเจริญสู่เมืองธรรมเกษตร เป็นธรรมนูญสุขภาพระดับจังหวัดฉบับแรกของประเทศไทย ที่ประกาศใช้มาตั้งแต่ปี 2556 อยู่แล้วครับ
แต่สำหรับในห้วงเวลานี้ เกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทยตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับที่กำลังเกิดขึ้นทั่วโลก คือ การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ชุมชนสร้างนกทาก็ไม่รอช้า รีบลุกกันขึ้นมาหาทางป้องกันให้ชุมชนรอดปลอดภัยจากวิกฤตินี้ไปให้ได้ โดยเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีการจัดเวทีหารือและรับฟังความคิดเห็น
ต่อร่างธรรมนูญสุขภาพป้องกันโรคโควิด 19 นำโดยทีมคุณหมอและพี่พยาบาลจาก รพ.สต.สร้างนกทา เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. สร้างนกทา โดยพี่เถาวัลย์ บุญหนา รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสร้างนกทา นำทีมมาพร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อสม. และประชาชนทั้ง 16 หมู่บ้าน เพื่อมาช่วยกันเสนอแนะ หาแนวทาง วิธีการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 โดยมีเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต. สร้างนกทา ใช้โอกาสนี้ให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่ากับชาวบ้านไปด้วยเลยนะครับ
ผ่านไปไม่กี่วัน ชาวบ้านตำบลสร้างนกทาก็ได้ประกาศธรรมนูญสุขภาพตำบลสร้างนกทา ป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด 19 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ซึ่งต้องกระซิบบอกว่า นับเป็นธรรมนูญสุขภาพเพื่อป้องกันโรคโควิด 19 ชุดแรก ๆ ของประเทศเลยทีเดียวนะครับ
ส่วนเนื้อหาสำคัญของธรรมนูญสุขภาพสร้างนกทานั้น เริ่มจากให้งดกิจกรรมงานประเพณีสงกรานต์ทุกกิจกรรม งดกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ให้มีการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะและบริเวณโดยรอบอย่างสม่ำเสมอ เช่น วัด สถานศึกษา ตลาดสด โดยให้มีจุดบริการล้างมือ และเจลล้างมือบริการที่ทางเข้าทางออก ประชาชนทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน โดยได้รับการสนับสนุนหน้ากากผ้าจากหน่วยงานรัฐทั้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญมามอบให้กับพ่อค้าแม่ขายในตลาดสดของทั้ง 16 หมู่บ้าน โดยทั่วถึงกัน
นอกจากนั้น พี่สุชาติ สูงเรือง อดีตกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปัจจุบันเป็นนักข่าวสุขภาวะ ยังได้รายงานเรื่องราวดีดีของชุมชนสร้างนกทาเพิ่มเติมด้วยนะครับว่า ชาวบ้านสร้างนกทาเขามีมาตรการทางสังคมอื่น ๆ มาก่อนหน้านี้แล้ว เช่น การดูแลกันและกันให้เลิกอบายมุขในชุมชน งดกิจกรรมประเพณีของชุมชน จิตอาสาในชุมชนช่วยกันจัดทำหน้ากากผ้า และมาตรการสังคมยังครอบคลุมไปถึงการดูแลสุขภาพพระสงฆ์ในพื้นที่ด้วย ที่สำคัญ ยังมีกลุ่มจิตอาสาจากภาคประชาชนในชุมชนคนสร้างนกทาคอยติดตาม ช่วยกันเฝ้าระวัง ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข่าวสารเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้และเท่าทันโรคโควิด 19 กันอย่างคึกคักเลยครับ
เพราะชาวสร้างนกทาเชื่อมั่นว่าความปลอดภัยของประชาชนสำคัญที่สุด
จะเห็นได้ว่าเวลานี้พลังชุมชนตื่นตัวกันมากมาย นาย“สุชน” ชื่นใจ ไม่มีเหนื่อยที่จะพาทุกท่านไปติดตามแม่ไม้เด็ด ๆ ของแต่ละพื้นที่ พบกันฉบับหน้านะครับ