พลังท้องถิ่น ร่วมสร้างมาตรการสังคม สู้ภัยโควิด-19

MCOT FM96.5รายการบอกเล่า965 ช่วงสานพลังสร้างสุขภาวะ: พลังท้องถิ่นร่วมสร้างมาตรการสังคมสู้ภัยโควิด-19