สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ

สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ  : ข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย วันที่ 2 ส.ค.64

สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ