กลุ่มเปราะบาง

โควิด-19 กลุ่มเปราะบางกระทบหนัก สช. จับมือ ศิษย์เก่า มธ. องค์กรเอกชน เร่งเยียวยา

โควิด-19 กลุ่มเปราะบางกระทบหนัก สช. จับมือ ศิษย์เก่า มธ. องค์กรเอกชน เร่งเยียวยา

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2564  สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ประสานโครงการ TBS CONNECT อิ่ม&บุญ โดยสมาคมนักศึกษาเก่าพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (TBS) มอบกล่อง “บุญ&รอด” ที่บรรจุยา เวชภัณฑ์ และสิ่งของจำเป็นให้แก่มูลนิธิรักษ์ไทย ในฐานะเครือข่ายของกลุ่มอาสาไทยแคร์ (Thai.care) เพื่อนำไปมอบให้แรงงานข้ามชาติและกลุ่มเปราะบางที่ติดเชื้อโควิด-19 และต้องแยกกักตัวในพื้นที่จังหวัดนครปฐม  ณ มูลนิธิรักษ์ไทย กรุงเทพ