กรมอนามัย..ได้จัดทำชุดสื่อ ทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเผาศพผู้เสียชีวิตด้วยโควิด 19

ร่วมพิธีให้ปลอดภัย ในยุคโควิด-19

กรมอนามัย..ได้จัดทำชุดสื่อ ทำความเข้าใจในวิธีปฏิบัติเผาศพผู้เสียชีวิตด้วยโควิด 19

จากปัญหาเรื่องประสิทธิภาพของเตาเผาศพ

เมื่อวันที่ 23 ก.ค.64  กรมอนามัยได้ประชุมหารือผู้ที่เกี่ยวข้องในประเด็น "แนวทางการบริหารจัดการ ศพผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19" 
      ในเบื้องต้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) จะเป็นเจ้าภาพหลัก ด้านประสานงานและรวบรวมข้อมูล ด้านเทคนิค จะมีทีมงาน บ.ผลิตอิฐทนไฟและวิศวกรอาสา ช่วยในการตรวจประเมินภาพรวมทั้งระบบ ยังต้องมีการหารือต่อ

ข้อมูลจาก ผู้ทรงคุณวุฒิ สิริวรรณ จันทนะจุลกะ

VDO ร่วมพิธีให้ปลอดภัย ในยุคโควิด-19