กลไกจังหวัด

4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ พร้อมรับมือโควิดในพื้นที่‘โคราช’ เดินหน้าตั้งศูนย์ปฏิบัติการภาคประชาชนหนุนเสริม ‘กลไกจังหวัด’ สู้โรคระบาด

4 จังหวัดนครชัยบุรินทร์ พร้อมรับมือโควิดในพื้นที่

ต่อยอดความสำเร็จของนครปฐมโมเดล “นครชัยบุรินทร์” ประกอบด้วยจังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ ลุยจัดระบบรับมือโควิด-19 ระดับพื้นที่ “โคราช” สานพลังประชาชนสร้างกลไกระดับจังหวัดทำงานเชื่อมต่อราชการ พร้อมนำร่องตั้งศูนย์ปฏิบัติการสานความร่วมมือการช่วยเหลือ รับจิตอาสากระจายงานเสริมมาตรการภาครัฐให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น เน้นความสำคัญดูแลผู้ป่วยให้ได้ในระดับตำบล หมู่บ้าน และป้องกันกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ