เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

วันจันทร์ ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00-16.30 น. พบกับ

เวทีสาธารณะ พลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19