สมุทรสงคราม

เมืองสามน้ำ ป้องกัน-ควบคุม-ฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19 ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

เมืองสามน้ำ ป้องกัน-ควบคุม-ฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19 ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

คนแม่กลอง สมุทรสงคราม สร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง เน้นดูแลสอดส่อง สร้างความตระหนัก ลดความตระหนก ใช้ธรรมนูญสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลเพื่อการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจหลังโควิด-19