เมืองสามน้ำ ป้องกัน-ควบคุม-ฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19 ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

เมืองสามน้ำ ป้องกัน-ควบคุม-ฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19 ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

เมืองสามน้ำ ป้องกัน-ควบคุม-ฟื้นฟู-สู้ภัยโควิด-19 ด้วยธรรมนูญสุขภาพ

คนแม่กลอง สมุทรสงคราม สร้างสรรค์สื่อเพื่อสร้างสังคมเข้มแข็ง เน้นดูแลสอดส่อง สร้างความตระหนัก ลดความตระหนก ใช้ธรรมนูญสุขภาพป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ต่อยอดเป็นธรรมนูญสุขภาพตำบลเพื่อการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจหลังโควิด-19

   สวัสดีครับ เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด-19 ฉบับนี้ “สุชน” ขอพาไปจังหวัดใกล้ ๆ กรุงเทพมหานครที่สมุทรสงคราม “เมืองสามน้ำ”กัน ไปดูความเข้มแข็งของคนแม่กลองที่สามารถจัดการตนเอง ทั้งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และกำลังเตรียมการฟื้นฟูบรรเทาปัญหาหลังภัยโควิด-19 กันครับ
 
   สมุทรสงครามเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดนำร่องที่มีมาตรการให้ อสม. เคาะประตูเยี่ยมบ้าน วัดไข้ทุกคนทุกบ้านทุกวัน ในช่วงที่ทุกคนต้องหยุดเชื้ออยู่บ้านเพื่อชาติ พี่ๆอสม.ที่นี่ขยันขันแข็งช่วยกันดูแลสอดส่อง สร้างความตระหนัก ลดความตระหนกของประชาชนอย่างมาก โดยมีทีมงาน คณะกรรมการสุขภาพจังหวัดสมุทรสงคราม ที่มีแกนนำสำคัญคือ ดร.อุษา เทียนทอง พี่ธนัย พ้นภัย ประธาน อสม.ภาคกลาง ประธานชมรม อสม. ประธานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) ประธานอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.) จังหวัดสมุทรสงคราม พี่ต้น บุญวัฒน์ ไทรย้อย ผอ.รพ.สต.ลาดใหญ่ และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมคนแม่กลอง ที่ช่วยกันสร้างสรรค์สื่อละครสั้น คลิปวิดีโอ วีดิทัศน์เรื่อง "จุดใต้ตำตอ" เป็นสื่อให้กำลังใจและขอบคุณพี่น้อง อสม. ทุกคน และเป็นเครื่องมือเผยแพร่ให้ประชาชนคนแม่กลองรู้จักโรคโควิด-19 มีความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย ผู้ติดเชื้อ หรือผู้ถูกกักตัวที่เป็นผู้ที่คิดว่าจะติดเชื้อหรือเดินทางกลับเข้ามาในชุมชน ซึ่งสมุทรสงครามมีตัวเลขผู้ติดเชื้อ 1 คน
 
   มาตรการที่ชาวแม่กลองตกลงปฏิบัติร่วมกัน คือ เริ่มจากตัวเองด้วยการไม่เผยแพร่ข้อมูลส่วนตัวของบุคคลอื่น ไม่กล่าวหาหรือยุยงให้เกิดความเกลียดชัง ไม่ตัดสินว่าผู้ป่วยหรือผู้กักตัวเป็นบุคคลอันตรายหรือเป็นบุคคลที่น่ารังเกียจ ไม่ดูหมิ่นกีดกัน เพราะชาวแม่กลองตระหนักดีว่า นอกจากจะทำให้เสียขวัญกำลังใจแล้ว ยังเป็นการทำลายชีวิตและครอบครัวของผู้อื่น ซึ่งอาจจะขยายกลายเป็นปัญหาภายในชุมชนได้
 
   เครื่องมือสำคัญชิ้นต่อมา ที่คณะกรรมการสุขภาพจังหวัดสมุทรสงครามและชาวแม่กลอง เลือกนำมาปรับใช้สู้ภัยโควิด-19 คือการรวมพลังพลเมืองตื่นรู้ จัดทำธรรมนูญสุขภาพว่าด้วยเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยได้เลือกพื้นที่ตำบลต้นแบบที่มีความเข้มแข็ง จำนวน 3 ตำบลจากทั้ง 3 อำเภอ ได้แก่ ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง ต.จอมปลวก อ.บางคนที และต.ยี่สาร อ.อัมพวา ให้เป็นต้นแบบในการจัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ โดยได้มีการประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญฯไปได้ครบทั้ง 3 ตำบลเรียบร้อยแล้ว
 
   หลังจากสถานการณ์เริ่มผ่อนคลาย ชาวแม่กลองได้ร่วมกันเดินหน้าต่อในเรื่องของการฟื้นฟูบรรเทาปัญหาจากโควิด-19 โดยให้ ต.จอมปลวกเป็นตำบลนำร่องในการจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลเพื่อการฟื้นฟูบรรเทาปัญหาจากภัยโควิด-19 มีมาตรการที่ครอบคลุมทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจชุมชน ทุนชุมชน การพัฒนาอาชีพแลอื่นๆ โดยมีแผนจัดเวที 4 ครั้ง เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรการ การฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจชุมชน การค้นหาทุนชุมชน และการได้มาซึ่งข้อตกลงร่วมของตำบลต่อไป กลุ่มเป้าหมายหลักของเวที คือ ท้องถิ่น ท้องที่ อสม. สภาองค์กรชุมชนตำบล ตัวแทนจาก รพ.สต. และตัวแทนจาก สปสช. รวมถึงตำบลขยายผลอื่น ๆ เช่น ต.นางตะเคียน ซึ่งจะเป็นผู้นำแผนงานตามข้อตกลงร่วมไปขับเคลื่อนร่วมกัน ขณะนี้ได้มีการจัดเวทีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 18 มิถุยายน 2563 เหลืออีก 3 เวทีก็จะได้ธรรมนูญสุขภาพตำบลจอมปลวกเพื่อการฟื้นฟูสังคมและเศรษฐกิจชุมชนจากภัยโควิด-19 ฉบับนำร่องของคนแม่กลอง เพื่อจะขยายผลไปยังตำบลอื่น ๆ ต่อไปครับ
 
   ชาวแม่กลองเข้มแข็งและรักษาความเป็นคนแม่กลอง เมืองสามน้ำได้อย่างยอดเยี่ยมเสมอมาเลยนะครับ ไม่ว่าที่ผ่านมาจะประสบกับวิกฤติใด ๆ ชาวแม่กลองก็จัดการตนเองได้อย่างดี แม้ยามสถานการณ์โควิด-19 มาเยือน คนแม่กลองก็ยังคงรับมือได้ด้วยพลังชุมชน ความคิดสร้างสรรค์ และข้อตกลงร่วมของชุมชนตั้งแต่เกิดการระบาดจนถึงระยะเวลาการฟื้นฟูคุณภาพชีวิต เพื่อให้คนทั้งชุมชนก้าวผ่านวิกฤตไปได้ด้วยกัน ...แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้านะครับ