ม่วงสามสิบ นำ หนุน เชื่อม 14 ตำบล พิชิตโควิดทั้งอำเภอ

ม่วงสามสิบ นำ หนุน เชื่อม 14 ตำบล พิชิตโควิดทั้งอำเภอ

ชาวอำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รวมพลังแกนนำ แกนหนุน และแกนเชื่อม ให้ 14 ตำบล จัดทำและประกาศใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลสู้ภัยโควิด-19 เคลื่อนไปทั้งขบวนอำเภออย่างเป็นรูปธรรม ทำได้จริง เพราะพร้อมทั้งคน เงินและใจของทั้งอำเภอ

   สวัสดีครับ ชาวชุมชนคนเข้มแข็งทุกท่าน ฉบับนี้ ผม “นายสุชน” จะขอนำทุกท่านกลับไปเยือน ถิ่นอีสาน จังหวัดอุบลราชธานีกันอีกสักรอบเด้อครับ เพราะ แต่ละอำเภอก็มีวิธีสู้ภัยโควิด 19 แตกต่างกัน วันนี้ขอพาไปที่ อำเภอม่วงสามสิบ ครับ ที่นี่มีการก่อรูปธรรมนูญสุขภาพตำบลกันมานานแล้ว ก่อนที่โควิด-19 จะระบาดเสียอีก แต่ยังไม่ครบทุกตำบล พอเกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้น ทั้ง 14 ตำบล จึงตั้งเป้าร่วมกันว่า จะบรรจุเรื่องของโควิด-19 เข้าไปในธรรมนูญสุขภาพให้ครบทุกตำบล
 
   อยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่า ทำไมคนที่นี่ถึงได้ร่วมแรงร่วมใจกันได้ทั้งอำเภอแบบนี้ และเขาทำกันอย่างไร
 
   จากที่ผมได้ไปพูดคุยมา พบว่าที่อำเภอม่วงสามสิบนี้มีเคล็ดลับขับเคลื่อนด้วยสามแกนครับ เริ่มที่ แกนนำคนสำคัญ คือ นายอำเภอคนิจ แก่นจันทร์ ที่เห็นความสำคัญของการนำพาทุกภาคส่วนร่วมงานกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะภาคราชการ ท้องถิ่นและท้องที่ มี ดร.ผัน ชมภูศรี ประธานสมัชชาสุขภาพอำเภอม่วงสามสิบ อาจารย์วิชัย สุขเลิศ อดีตสาธารณสุขอำเภอ และปัจจุบันเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ คุณธรรม เปียรัมย์ ประธาน อสม. อำเภอม่วงสามสิบ และองค์ประกอบสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย คือ เครือข่ายสาธารณสุข ที่รวมกันเป็นหนึ่ง ทั้ง ผู้อำนวยการประจักษ์ สีลาชาติ โรงพยาบาลม่วงสามสิบ คุณสมัย พูลทอง สาธารณสุขอำเภอม่วงสามสิบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ โดยทุกคนเห็นความสำคัญของธรรมนูญสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นข้อตกลง มาตรการหรือกติการ่วมของชุมชน ที่ชุมชนคิดเอง ทำเอง และร่วมรับผลเอง โดยทุกคนเห็นร่วมกันว่า “ธรรมนูญสุขภาพที่จะต่อสู้กับโควิด-19 ต้องเกิดจากประชาชน ถึงจะยั่งยืน และสามารถแก้ปัญหาได้ในระยะยาว”
 
   แกนที่สองคือ แกนหนุนที่เข้มแข็ง ในเวทีการประชุม “การจัดทำธรรมนูญสุขภาพตำบลสู้โควิด-19 ของอำเภอม่วงสามสิบ” ซึ่งมีผู้เข้าประชุมรวมกว่า 70 คน เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 มีนายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธาน มีแกนหนุนที่หลากหลาย ทั้ง สส. วุฒิพงษ์ นามบุตร นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขตพื้นที่ 10 ผู้แทนจากมูลนิธิประชาสังคมอุบลฯ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 10 วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เครือข่ายสาธารณสุขม่วงสามสิบ ผู้แทนจากตำบลยางโยภาพ ตำบลไผ่ใหญ่ และตำบลเหล่าบก เข้ามาร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจุดประกายเรื่องการนำธรรมนูญสุขภาพตำบลไปใช้จัดการกับโรคโควิด-19 ในพื้นที่ ซึ่งที่ประชุมมีข้อสรุปร่วมกันว่า “ชาวอำเภอม่วงสามสิบ จะใช้ธรรมนูญสุขภาพตำบลเป็นเครื่องมือหนุนเสริม ในการปราบโควิด-19 ให้หมดไปจากอำเภอ”
 
   แกนที่สามคือแกนเชื่อมประสานธรรมนูญสุขภาพตำบลสู้ภัยโควิด-19 กับกองทุนสุขภาพตำบล ที่ สปสช. สนับสนุน ทำให้ตำบลต่าง ๆ ในอำเภอม่วงสามสิบ สามารถใช้เงินกองทุนสุขภาพตำบลในการทำงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่วงโควิด-19 ได้ง่ายขึ้น ตั้งแต่การให้อำนาจประธานกรรมการกองทุนฯ ในการอนุมัติโครงการ การมีแบบฟอร์มโครงการที่ช่วยให้การเขียนโครงการทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น รวมถึงการอนุญาตให้ปรับเพิ่มงบประมาณเพื่อจัดการกับโรคระบาดในพื้นที่ได้
 
   ปัจจุบัน มี 3 ตำบลในอำเภอม่วงสามสิบ ได้แก่ ตำบลยางโยภาพ ตำบลไผ่ใหญ่ และตำบลเหล่าบก ที่ได้บรรจุเอาเรื่องการสู้โควิด 19 เข้าไปในธรรมนูญตำบลเรียบร้อยแล้ว โดย นายก อบต. และทุกภาคส่วน ในตำบลร่วมกันใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ชาวม่วงสามสิบจะร่วมกันจัดทำธรรมนูญตำบลสู้ภัยโควิด-19 ให้ได้ครบทั้ง 14 ตำบลเลยครับ
 
   ผมขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ชาวม่วงสามสิบนะครับ แล้วพบกันใหม่ฉบับหน้า สวัสดีครับ