ธรรมนูญสุขภาพชุมชน

ชุมชนบางบอนรวมใจ พัฒนาสุขภาวะแบบไม่แบ่งแยก

ชุมชนบางบอนรวมใจ พัฒนาสุขภาวะแบบไม่แบ่งแยก

ชาวชุมชนบางบอนรวมใจ ขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาวะคนบางบอน ป้องกัน ควบคุมโรคโควิด-19 และจัดมาตรการเยียวยาคุณภาพชีวิตของคนทั้งชุมชน โดยไม่แบ่งแยกกลุ่ม เชื้อชาติ ศาสนา พร้อมต่อยอดยกระดับเป็นธรรมนูญสุขภาพระดับเขต เพื่อสุขภาวะและสังคมดี

กทม. 60 ชุมชนใน 10 เขต ถอดบทเรียนสู้ภัยโควิด-19 มุ่งสู่ธรรมนูญสุขภาพเขต

กทม. 60 ชุมชนใน 10 เขต ถอดบทเรียนสู้ภัยโควิด-19 มุ่งสู่ธรรมนูญสุขภาพเขต

พี่น้องแกนนำจากกว่า 60 ชุมชน ในพื้นที่ 10 เขตของกรุงเทพมหานคร ร่วมกันถอดบทเรียนความสำเร็จ จากการขับเคลื่อนมาตรการชุมชนสู้ภัยโควิด-19 นำบทเรียนที่ได้ไปออกแบบและวางแผน ยกระดับสู่ธรรมนูญสุขภาพระดับเขตพื้นที่ จำนวน 12 เขต เพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืนของคน กทม.

“ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข”

“ก้าวที่กล้าของชุมชน กับกลยุทธ์ป่าล้อมเมือง สู่เขื่องในเมืองแห่งความสุข”

ชาวอำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ใช้ความกล้า ก้าวข้ามความกลัวและลงมือทำ โดยใช้กลยุทธ์ป่าล้อมเมืองหนุนจนเกิดธรรมนูญสุขภาพอำเภอ สานพลังเป็นเนื้อเดียวกัน ขยายดอกผล มุ่งสู่เป้าหมายใหญ่ คือ เขื่องในเมืองแห่งความสุข

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

กขป. เขต 10 หนุน ต.ช่องเม็ก อ.สิรินธร พัฒนาคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

ชาวตำบลช่องเม็ก อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี ได้แรงหนุนจาก กขป. เขต 10 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดอุบลราชธานี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ประกาศขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพตำบลช่องเม็ก ใน 3 ประเด็นสำคัญ คือ โรคไข้เลือดออก โรคโควิด-19 การใช้กัญชาทางการแพทย์ เพื่อคุณภาพชีวิตดีในวิถีปกติใหม่

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชาวตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวมพลังทั้งตำบล จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลหนองกรด ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หนุนชาวบ้านหนองกรดการ์ดไม่ตก และยังดูแลปากท้องพี่น้องหลังภัยโควิด-19

ชาวนิคมพัฒนาใช้ธรรมนูญสุขภาพ รับมือโควิด-19 แบบเอาอยู่

ชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รวมพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเพื่อสุขภาพประชาชนมาอย่างเข้มแข็ง สร้างสุขครอบครัว รู้รักสามัคคี สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชาวนิคมพัฒนาจึงรับมือวิกฤติได้สบาย โควิด-19 ทำอะไรคนนิคมพัฒนาไม่ได้เลย

ตลาดรถเขียว ตลาดเคลื่อนที่ ต้นแบบการก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19

ตลาดรถเขียว ตลาดเคลื่อนที่ ต้นแบบการก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19

ชาวสงขลา ไม่ยอมจำนนต่อวิกฤติ ปรับตัว ดัดแปลงตลาดรถเขียว ให้เป็นตลาดเคลื่อนที่ ลดข้อจำกัดเรื่องการตลาดของเกษตรกรรายย่อย และช่วยเหลือประชาชน ให้มีผัก ผลไม้ปลอดภัยบริโภคในช่วงวิกฤตโควิด-19 เป็นต้นแบบดีดีของการขับเคลื่อนเกษตรและอาหารสุขภาพของคนสงขลา

ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก ต่อยอดสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทางอาหาร

ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก ต่อยอดสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทางอาหาร

ชาวตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง ต่อยอดขยายผลธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก สู่ธรรมนูญสุขภาพป้องกัน ควบคุม แก้ไขโรคโควิด-19 และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะวิถีใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมฟื้นฟูจิตใจ ด้วยต้นกล้าสวนครัวปันสุข และการปลูกพืชผักสวนครัว

"สานพลัง"ฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังโควิด-19

เรื่องของชุมชน เราต้องใช้การมีส่วนร่วมเป็นแรงเริ่มต้นในการสร้างพลังในชุมชน เพื่อสร้างโอกาส สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ พยุงเศรษฐกิจของชุมชน ธรรมนูญชุมชนจะเข้ามามีส่วนในการช่วยให้ชุมชนผ่านวิกฤติโควิด 19 นำร่องแล้ว ใน 10เขต ของกรุงเทพมหานคร

60 ชุมชน กทม. รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

60 ชุมชน กทม. รวมพลังพลเมืองตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

ชาวบ้าน 60 ชุมชนใน 10 เขตกรุงเทพมหานคร ชักชวนกันลุกขึ้นจัดการตนเอง วาดภาพฝันตามความต้องการให้ทุกคนรอดปลอดภัย ประกาศมาตรการควบคุมและป้องกันโควิด-19 วางหมุดยกระดับเป็นธรรมนูญสุขภาพชุมชน และธรรมนูญสุขภาพเขต ก้าวสู่ชีวิตวิถีใหม่ที่ออกแบบไปด้วยกัน