นครสวรรค์

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ต้นทุนผู้สูงวัยตำบลบางมะฝ่อ รวมพลังชุมชน รวมใจสู้ภัยวิกฤติ

ชาวตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ ใช้ต้นทุนดีจาก “ธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลบางมะฝ่อ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์” โดยกลไกผู้สูงอายุที่เข้มแข็งรวมพลังกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ หนุนช่วยการเฝ้าระวังและรับมือกับโควิด-19 รวมถึงช่วยฟื้นฟูเยียวยาทั้งด้านเศรษฐกิจ รายได้ และจิตใจ ให้เป็นศูนย์รวมของคนในชุมชนตามแนวคิด “ผู้สูงวัยทรงคุณค่า ช่วยพัฒนาสังคม”

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

“สัญญาใจคนสายลำโพง....ขับเคลื่อนคุณภาพชีวิตรองรับสังคมสูงวัย”

ชาวตำบลสายลำโพง อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ สร้างสัญญาใจคนทุกวัยในตำบล ด้วยการประกาศใช้และขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพผู้สูงอายุตำบลสายลำโพง เริ่มจากเล็ก ๆ ทำต่อเนื่องจนสำเร็จ แล้วค่อย ๆ ขยายผลเพื่อผู้สูงอายุทั้งตำบลมีคุณภาพชีวิตที่ดี การันตีด้วยรางวัลและความภาคภูมิใจ จนกลายเป็นศูนย์การเรียนรู้ให้กับชุมชนอื่น ๆ

ธรรมนูญชุมชนบ้านคลองช้าง สู้ภัยโควิด-19 การ์ดไม่ตกยกหมู่บ้าน

ธรรมนูญชุมชนบ้านคลองช้าง สู้ภัยโควิด-19 การ์ดไม่ตกยกหมู่บ้าน

ชาวบ้านคลองช้าง หมู่ 12 ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ รวมพลังขับเคลื่อนธรรมนูญชุมชนบ้านคลองช้าง หมู่ 12 ตำบลหัวดง ว่าด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) พ.ศ. 2563 นำสู่การปฏิบัติแบบการ์ดไม่ตกยกหมู่บ้าน เป็นต้นแบบให้หมู่บ้านอื่น และยกระดับทำงานวิจัยธรรมนูญชุมชนสู้ภัยโควิด-19

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชุมชนหนองกรดใช้ธรรมนูญตำบลหนุนการ์ดไม่ตก และดูแลปากท้องหลังภัยโควิด-19

ชาวตำบลหนองกรด อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ รวมพลังทั้งตำบล จัดทำและขับเคลื่อนธรรมนูญตำบลหนองกรด ว่าด้วยมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 หนุนชาวบ้านหนองกรดการ์ดไม่ตก และยังดูแลปากท้องพี่น้องหลังภัยโควิด-19

“ชุมชนคนปากน้ำโพ สู้ภัยโควิด19”

ที่เมืองปากน้ำโพ มีชุมชน 7 ตำบล ใน 6 อำเภอ ได้บูรณาการทุนของชุมชน ทั้งการจัดทำธรรมนูญสุขภาพชุมชน เชื่อมกับกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น กองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อสนับสนุนให้ชุมชนตื่นรู้สู้โควิด 19 ไปด้วยกันอย่างมีพลัง และยังจะเป็นเครื่องมือสร้างคุณภาพชีวิตของชุมชนในอนาคตด้วย