ระยอง

ชาวนิคมพัฒนาใช้ธรรมนูญสุขภาพ รับมือโควิด-19 แบบเอาอยู่

ชุมชนตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รวมพลังขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพเพื่อสุขภาพประชาชนมาอย่างเข้มแข็ง สร้างสุขครอบครัว รู้รักสามัคคี สังคมไม่ทอดทิ้งกัน มีวิถีชีวิตแบบพอเพียง ชาวนิคมพัฒนาจึงรับมือวิกฤติได้สบาย โควิด-19 ทำอะไรคนนิคมพัฒนาไม่ได้เลย

ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก ต่อยอดสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทางอาหาร

ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก ต่อยอดสุขภาวะ บนฐานความมั่นคงทางอาหาร

ชาวตำบลน้ำคอก อำเภอเมืองฯ จังหวัดระยอง ต่อยอดขยายผลธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก สู่ธรรมนูญสุขภาพป้องกัน ควบคุม แก้ไขโรคโควิด-19 และฟื้นฟูคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะวิถีใหม่ สร้างความมั่นคงทางอาหารพร้อมฟื้นฟูจิตใจ ด้วยต้นกล้าสวนครัวปันสุข และการปลูกพืชผักสวนครัว