รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19

รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19

รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19

จากสถานการณ์ในปัจจุบันที่มีผู้ติดเชื้อโรคระบาด COVID-19 ที่เพิ่มขึ้นในแต่ละวันในแต่ละพื้นที่ทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ จำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นไม่ใช่แค่หลักร้อยหรือพันแต่เป็นจำนวนหลักล้านคน อนาคตเราจะรับมืออย่างไร และสถานการณ์ในไทยเป็นอย่างไรบ้าง มาร่วมหาคำตอบพร้อมกัน ในกิจกรรมรวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 : “สถานการณ์ COVID-19 ในประเทศไทย” โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

รับชม Clip แบ่งเป็น 3 ช่วงน่าสนใจ

รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด 19 : วัยรุ่นคือ Key Person โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19: สุขภาวะในยุค New Normal โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา

รวมพลังเยาวชนตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด19: สถานการณ์COVID-19 ในประเทศไทย โดย ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา