สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ

สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ

สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ

นพ.ปรีดา แต้อารักษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์ ข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย

ประเด็น สช.และภาคี ผนึกกำลัง สมัชชาสุขภาพจังหวัด หนุน CI ทั่วประเทศ

ที่มา : ข่าวค่ำ สำนักข่าวไทย วันที่ 2 ส.ค.64

รับชม VDO สช.หนุนชุมชนเป็นฐาน-จัดวาง CI ขนาดเล็กทั่วประเทศ